Combat

Combat

Visie
In de ontwikkeling naar volwassenheid komen jongeren van alles tegen; naast een waaier aan mogelijkheden en het maken van plezier, komen zij eveneens een hoop tegenslagen en obstakels tegen. Sommigen van hen groeien op in een gespreid bedje met veel kansen en ondersteuning. Anderen staan er alleen voor en hebben te maken met psychische- , sociaal- emotionele- en gedragsproblematiek. Wij zien dat iedere jongere de wens heeft om zijn kwaliteiten op een positieve manier in te zetten. Gebrek aan vertrouwen in zichzelf, goede relaties en balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid zijn in veel gevallen de oorzaak van afwijkend gedrag. De ingezette verkokerde en vanuit aanbod gestuurde hulpverlening volstaat niet om de negatieve spiraal om te buigen in een positieve. Wij geloven dat effectieve begeleiding van jongeren begint bij het erkennen, waarderen en vervullen van de 3 psychologische basisbehoeften:

Competentie: Ik kan het!
Wij richten de aandacht (van de deelnemers, hun ouders, leraren, werkgevers, e.d.) op de kwaliteiten en de talenten van de deelnemer. Zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en vertrouwen dat verandering mogelijk is, zijn noodzakelijk voor gedragsverandering.

Autonomie: Ik maak mijn eigen keuzes!
Jongeren maken hun eigen keuzes, of wij dat nu willen of niet. Wij bekrachtigen onze atleten hierin; een ‘held’ neemt het roer in eigen handen en kiest zelf de richting. We sluiten aan bij de vraag, de belevingswereld en de wil van de atleet. Het nemen van verantwoordelijkheid en omgaan met vrijheid is wat de jongere aan het leren is. Hierin heeft hij ruimte en duidelijke grenzen nodig.

Relaties: Ik word gezien en gewaardeerd!
Iedereen wil gezien, gehoord, gekend en herkend worden. Agressie, oppositioneel en teruggetrokken gedrag is veelal een schreeuw om aandacht en waardering. Verbinden, contact aangaan en empathisch vermogen leer je in een veilige, vertrouwde omgeving van rolmodellen die aandacht en geduld hebben. Juist jongeren die dit (nog) niet geleerd hebben, hebben hier sterke behoefte aan.

Lucia Rijker, kampioene kickboxen:
‘Als je in mijn gevechten agressie wilt zien, dan zie je agressie’, zegt ze rustig. ‘Je kan er ook een begaafdheid in zien, een combinatie van geest, lichaam en ziel. Boksen betekent voor mij focus, zelfcontrole en discipline. het is een levensstijl. Voor strijden heb je een enorme focus nodig.’ Zo is het niet altijd geweest geeft Rijker toe. ‘Toen ik begon met vechten ging ik door een fase van onrust, boosheid en onverwachte emotie. Ik begon gewoon met heel hard slaan en schoppen en daar bleek ik goed in te zijn. Pas later vond ik verdieping in het vechten.’

Met het promoten en ondersteunen van jong talent willen wij jongeren helpen bij het erkennen, waarderen en vervullen van de 3 psychologische basisbehoeften. Voor het organiseren van onze sportevents werken wij samen met Rachid Gym. Een club die dezelfde filosofie hanteert en investeert in de jeugd.

Facebook Twitter YouTube

Contact

sp_mail info@rachidgym.be